Home


ELEO
.
In het project Excellent Leren, Excellent Organiseren (ELEO) hebben vier ROC’s met partners uit het VMBO, HBO en uit het werkveld, een gezamenlijke zoektocht naar werkbare en onderbouwde oplossingen voor het organiseren van maatwerk ondernomen. Lees verder >>

Algemene projectinformatie TIME.

ROC Eindhoven heeft in het ELEO-project geparticipeerd met het deelproject TIME, wat staat voor Toegepast Integraal Model Eindhoven. Kern van TIME is de vraag ‘hoe kunnen we maatwerk en flexibel onderwijs realiseren?’. Lees verder >>
 
Uitgangspunten TIME & toepassing.

Het project TIME kent een aantal centrale principes. In dit deel worden deze verhelderd en wordt verduidelijkt hoe deze principes in de uitvoering van het project zijn toegepast om tot een nieuwe mindset te komen. Lees verder >>

TIME-scan

Tijdens het project zijn twee instrumenten ontwikkeld om de stand van zaken m.b.t. CGO in relatie tot maatwerk in beeld te brengen: de TIME-scans. Het gaat hierbij om een ‘basis(voorwaarden)scan’ en een ‘flexscan’. Lees verder >>

Effecten

TIME veronderstelt een aantal effecten teweeg te brengen. Om de effecten van het ELEO-project te meten heeft IVA een landelijk onderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft ROC Eindhoven zelf nog een aantal effectonderzoeken gedaan naar de invloed van TIME. Lees verder >>

Studenten.

Parallel aan het IVA-onderzoek zijn drie mini-conferenties georganiseerd waarin verschillende thema’s centraal stonden. Het thema van de conferentie bij ROC Eindhoven was: “Flexibel onderwijs gezien vanuit de behoefte van de student”. Lees verder >>

Pilotscholen

In het project TIME hebben vier scholen van ROC Eindhoven geparticipeerd. Deze scholen hebben diverse activiteiten ondernomen in het kader van het project. Lees verder >>
 
TIME-pijlers.

Het project TIME gaat uit van een integrale toepassing van een aantal componenten (pijlers)die een rol spelen binnen onderwijsvernieuwingen. Naast de onderwijsinrichting zijn dat onderwijslogistiek, personeel & organisatie en (ICT)systemen. Lees hier meer over deze laatste drie pijlers. Lees verder >>
 
Partners

Het project TIME is uitgevoerd in samenwerking met diverse partners. Enerzijds zijn dit partners uit de beroepskolom (VMBO en HBO), anderzijds zijn het partners uit het werkveld geweest. Lees verder >>